Przyznawanie pomocy

Aby się do nas zgłosić prześlij nam maila na adres biuro(at)wybierzbypomoc.org i zwięźle opisz swoją sytuację. Napisz nam z jakiej jesteś miejscowości co się konkretnie w Twoim życiu wydarzyło i jakiej pomocy oczekujesz. Nie przesyłaj nam na tym etapie żadnych dokumentów. Prześlij nam natomiast swoje zdjęcie do wglądu oraz ewentualnie zdjęcia czego dotyczy Twoje zgłoszenie. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń jaka do nas napływa może upłynąć sporo czasu zanim otrzymasz od nas odpowiedź. 
 
1. Pomocy społecznej udziela się Podopiecznym, którzy doświadczyli:

a) trudnej sytuacji materialnej,
b) przemocy,
c) alkoholizmu w rodzinie,
d) choroby lub niepełnosprawności
e) innych, niespodziewanych sytuacji losowych
 
2. Fundacja udziela pomocy społecznej Podopiecznym, w których rodzinie dochód nie przekracza kwoty 1,500 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1,000 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa dwuosobowego oraz 667 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa trzyosobowego lub więcej. Wyżej wymienione kryterium stanowi jeden z warunków uzyskania pomocy społecznej udzielanej przez Fundację. Fundacja zastrzega, iż kryterium dochodowe może zostać ustalone na innym poziomie w zależności od możliwości finansowych oraz organizacyjnych Fundacji.
 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Fundacja może udzielić pomocy swoim podopiecznym nie spełniającym wyżej wymienionych kryteriów udzielania pomocy społecznej. Decyzję tę, zarząd podejmuje po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji zgłaszającego.
 
 • Dane adresowe

  Fundacja Wybierz by Pomóc

  ul. Smolańska 3/102

  70-026 Szczecin

   

  mBank: 35 1140 2004 0000 3002 7709 9827

 • Dane kontaktowe

  tel. 91-481-9025
  tel. 797-575-299

  biuro[at]wybierzbypomoc.org
  www.wybierzbypomoc.org

 • Informacje

  KRS: 0000695388

  REGON: 368295964

  NIP: 9552441037

   

Script logo