Przyznawanie pomocy

Aby się do nas zgłosić prześlij nam maila na adres biuro(at)wybierzbypomoc.org i zwięźle opisz swoją sytuację. Napisz nam z jakiej jesteś miejscowości co się konkretnie w Twoim życiu wydarzyło i jakiej pomocy oczekujesz. Nie przesyłaj nam na tym etapie żadnych dokumentów. Prześlij nam natomiast swoje zdjęcie do wglądu oraz ewentualnie zdjęcia czego dotyczy Twoje zgłoszenie. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń jaka do nas napływa może upłynąć sporo czasu zanim otrzymasz od nas odpowiedź. Zgłoszenia przesłane do nas bez zdjęć nie będą rozpatrywane.
 
1. Pomocy społecznej udziela się Podopiecznym, którzy doświadczyli:

a) trudnej sytuacji materialnej,
b) przemocy,
c) alkoholizmu w rodzinie,
d) choroby lub niepełnosprawności
e) innych, niespodziewanych sytuacji losowych
 
2. Fundacja udziela pomocy społecznej Podopiecznym, w których rodzinie dochód nie przekracza kwoty 1,500 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1,000 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa dwuosobowego oraz 667 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa trzyosobowego lub więcej. Wyżej wymienione kryterium stanowi jeden z warunków uzyskania pomocy społecznej udzielanej przez Fundację. Fundacja zastrzega, iż kryterium dochodowe może zostać ustalone na innym poziomie w zależności od możliwości finansowych oraz organizacyjnych Fundacji.
 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Fundacja może udzielić pomocy swoim podopiecznym nie spełniającym wyżej wymienionych kryteriów udzielania pomocy społecznej. Decyzję tę, zarząd podejmuje po przeanalizowaniu indywidualnej sytuacji zgłaszającego.
 
 • Dane adresowe

  Fundacja Wyrywanych z Piekła Narcyzmu

  ul. Smolańska 3/121

  70-026 Szczecin

   

  mBank: 35 1140 2004 0000 3002 7709 9827

 • Dane kontaktowe

  tel. 91-481-9025
  tel. 513-442-190

  biuro[at]wybierzbypomoc.org
  www.wybierzbypomoc.org

 • Informacje

  KRS: 0000695388

  REGON: 368295964

  NIP: 9552441037

   

Script logo
Powered by lotier.pl IT, bezpieczeństwo IT, bezpieczeństwo, strony internetowe, sklepy internetowe, copy-writing, serwis, pogotowie IT, awarie, rozwiązywanie problemów IT.